News & Events
Daglig leder Sveinung Vestbø i Bømlo Skipsservice og administrerende direktør Jürgen Müller i H+H signerte samarbeidsavtalen under Nor-Shipping på Lillestrøm første uken i april 2022. 

Bømlo Skipsservice blir partner med H+H for å tilby autoriserte installasjons- og vedlikeholdstjenester til kunder av deres SCR-systemer i Norge. 

Avtalen ble signert under Nor-Shipping i april 2022 og er godt nytt for alle som har SCR-systemer fra H+H https://www.huhes.de/  installert om bord i sine fartøyer. H+H anerkjente SCR-systemer fjerner effektivt skadelige NOx-partikler fra fartøyenes eksos. 

Når Bømlo Skipsservice nå kan tilby viktige service- og vedlikeholdstjenester lokalt, betyr det kortere respons- og reparasjonstid, i tillegg til lavere reisekostnader og færre språkutfordringer. 

– Parallelt med at myndighetene innfører stadig strengere regelverk knyttet til utslipp, ser vi en voksende etterspørsel i markedet etter SCR-tjenester av høyeste kvalitet. Bømlo Skipsservice og H+H er en perfekt match. Begge selskapene er serviceorienterte og kjente for å ha den aller beste oppfølgingen av kundene sine, sier Sveinung Vestbø, daglig leder i Bømlo Skipsservice. 

H+H har en installert base av mer enn 750 SCR-systemer over hele verden og mer enn 30 års erfaring med å hjelpe rederier å redusere sine utslipp. I det norske markedet vil H+H og Bømlo Skipsservice bruke rutinerte Atle Vik i AV Inspection http://www.avinspection.no/ som kontaktperson for salg og service knyttet til sine SCR-systemer. 

– H+H er fornøyde med å kunne utvide vår lokale tilstedeværelse med Bømlo Skipsservice som ny partner. Norge er et attraktivt marked, hvor vi opplever stor interesse fra rederier som ønsker å redusere sitt klima- og miljøfotavtrykk. Samarbeidet med Bømlo Skipsservice gir bedre tilgjengelighet for høykvalitets SCR-tjenester for den norske nærskipsfarten, sier Jürgen Müller, administrerende direktør i H+H. 

Bømlo Skipsservice er en totalleverandør av teknologi, ingeniørarbeid og prosjektgjennomføring for ombygging, reparasjon eller service på fartøyer i segment som fiskeri, havbruk, arbeids båter, offshorefartøy, ferjer, hurtigbåter og slepebåter. 

– Bømlo Skipsservice ser denne avtalen som en tillitserklæring fra H+H og en bekreftelse på at vi har levert SCR-jobber med høy kvalitet tidligere. Vi setter pris på denne muligheten til å styrke samarbeidet og er klare for å tilby de beste installasjons- og servicetjenestene til norske SCR-kunder, sier Sveinung Vestbø.

Bildet er fra installasjon av H+H SCR system på MS Lønningen. Lønningen er eid av Bømlo Trål AS.