Fasiliteter

Bømlo Skipsservice er et moderne verksted med gode og fleksible fasiliteter. Dette gir oss et godt grunnlag for å kunne gjennomføre våre arbeidsoppgaver raskt og med høyest mulig kvalitet – slik at du er på sjøen igjen til avtalt tid. 

Vestlandet representerer et variert klima for både båt og mennesker. Våre fasiliteter gjør at vi kan arbeide året rundt, noe som gjør at du kan komme til oss med dine verkstedoppgaver når du har behov for å ha dette utført.

Stort kaianlegg og båtheis
Vi har et kaianlegg på 170 meter med 9,5 meters dybde. Her er det enkelt å legge til og lett for oss å utføre arbeid på fartøyer. I forbindelse med kaianlegget har vi også en stor båtheis som gir oss mulighet til å ta båter på land og forflytte disse på land. Båtheisen håndterer fartøy opp til 1100 tonn med bredde på inntil 16,5 meter.

Oppvarmede haller
Med en oppvarmet produksjonshall på 800m2 har vi en væruavhengig arbeidsplass. Fra hallen er det direkte adkomst til rørverksted, maskinverksted, sveisehall og lager, totalt 1650m2. Det er kort vei fra haller til 170 meter hovedkai, dette gjør at vi kan jobbe effektivt og gjøre landligget kortest mulig.

Landstrømsanlegg
Bømlo Skipsservice har installert landstrømsanlegg både ved verkstedet i Hovlandshagen og ved Zalahuset i Langevåg, der det gamle verkstedet lå. Landstrømsanlegget bidrar til å redusere luftforurensingen når fartøy ligger til kai. Det bidrar også til å redusere støyen fra anlegget.

Anlegget er tilpasset nye krav og normer og kan levere fra 400 – 690 Volt (50/60 Hz).

Service katamaran før og etter service samt overflatebehandling. 800m2 oppvarmet hall gjør arbeidet effektivt med god kvalitet året rundt

Våre hovedfasiliteter

Vi har moderne og fleksible fasiliteter for reparasjon av alle typer fartøy:

 • 170 m lang kai, med 9,5 m dybde.
 • Båtheis for fartøy opp til 180 t, inntil 9,5 m bredde.
 • Rørverksted og hydraulikk verksted 200kvm.
 • Maskinverksted 300 kvm.
 • Sveisehall for stål og aluminium – 800 m2 med to traverskraner à 40 tonn.
 • Sveishall for aluminium – 200 m2.
 • Mobilkran 30 tonn.
 • Ventebrygger for arbeidsbåter under 15 meter
 • Mobilisering og demobilisering av offshore fartøy, stort utendørs lagringsområde.
 • Landstrømsanlegg 400 – 690 Volt
 • Mobil arbeidsplattform, 24 m arbeidshøyde