Fasiliteter

Bømlo Skipsservice er et moderne verksted med gode og fleksible fasiliteter. Dette gir oss et godt grunnlag for å kunne gjennomføre våre arbeidsoppgaver raskt og med høyest mulig kvalitet – slik at du er på sjøen igjen til avtalt tid. 

Vestlandet representerer et variert klima for både båt og mennesker. Våre fasiliteter gjør at vi kan arbeide året rundt, noe som gjør at du kan komme til oss med dine verkstedoppgaver når du har behov for å ha dette utført.

Stort kaianlegg og båtheis
Vi har et kaianlegg på 170 meter med 9,5 meters dybde. Her er det enkelt å legge til og lett for oss å utføre arbeid på fartøyer. I forbindelse med kaianlegget har vi også en stor båtheis som gir oss mulighet til å ta båter på land og forflytte disse på land. Båtheisen håndterer fartøy opp til 180 tonn med bredde på inntil 9,5 meter.

Oppvarmet hall
Med en oppvarmet hall på 800 m2 har vi en væruavhengig arbeidsplass. Fra hallen er det direkte adkomst til rørverksted, maskinverksted, sveisehall og lager. Dette gjør at vi kan jobbe effektivt og gjøre landligget kortest mulig.

Landstrømsanlegg
Bømlo Skipsservice har installert landstrømsanlegg både ved verkstedet i Hovlandshagen og ved Zalahuset i Langevåg, der det gamle verkstedet lå. Landstrømsanlegget bidrar til å redusere luftforurensingen når fartøy ligger til kai. Det bidrar også til å redusere støyen fra anlegget.

Anlegget er tilpasset nye krav og normer og kan levere fra 400 – 690 Volt (50/60 Hz).

Våre hovedfasiliteter

Vi har moderne og fleksible fasiliteter for reparasjon av alle typer fartøy:

 • 170 m lang kai, med 9,5 m dybde.
 • Båtheis for fartøy opp til 180 t, inntil 9,5 m bredde.
 • Rørverksted.
 • Maskinverksted.
 • Sveisehall for stål – 800 m2 med to traverskraner à 40 tonn.
 • Sveishall for aluminium – 200 m2.
 • Mobilkran 30 tonn.
 • Ventebrygger for lystbåter
 • Mobilisering og demobilisering, stort utendørs lagringsområde.
 • Landstrømsanlegg 400 – 690 Volt
 • Mobil arbeidsplattform, 24 m arbeidshøyde