• Planlegging, prosjektering og tilbuds-arbeid
  • Utarbeide fremdriftsplaner
  • Lede egne ressurser og underentreprenører
  • Ansvar for prosjektoppfølging, rapportere fremdrift og kontrollere timer

Ønskede kvalifikasjoner

  • Relevant utdanning fra høyskole/universitet, lang relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
  • Erfaring innen prosjektering og tilbuds-arbeid
  • Ledererfaring
  • God tverrfaglig forståelse
  • Kjennskap til HMS og forbedringsarbeid

Frist Snarest

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=181757925